Ako objednať

DOHODNITE SI S NAMI STRETNUTIE: NÁSLEDNE PRIPRAVÍME CENOVÚ PONUKU
VAŠA OBJEDNÁVKA musí obsahovať:

• adresa objednávateľa
• predmet objednania s cenou a predbežnou dodacou lehotou
• pečiatka a podpis konateľa, príp. zodpovednej osoby
• k faktúre vystavujeme potvrdenia pre Soc. poisťovňu, o tzv. náhradnom plnení
Hore